Fonksiyonel özellikler

Yazılımımızın fonksiyonel yeteneklerini belirleyen en önemli unsure olan kıstas tipleri, “Zorunlu” ve “Opsiyonel” olarak iki ana grupta toplanabilir:

ZORUNLU (HARD) KOŞULLAR:

Bu koşulların, gerekli olduğu belirtilen çizelgelerde %100 başarı ile karşılanması gerekir. Adedinin artması, çizelgelerin hazırlanmasını zorlaştırmaktadır.

 • Her kaynağa belirli bir zaman periyodunda yalnızca bir süreç atanır.
 • Planlanan süre içerisinde birden fazla bloğa bölünerek çalıştırılması istenen süreçlerin bu bloklarının;
  • sadece günlerinin farklı olması;
  • sadece saatlerinin farklı olması;
  • hem günlerinin hem de saatlerinin farklı olması isteniyorsa, süreç bazında bu da kolayca karşılanabilir. Hatta istenirse çapraz kesişmeler dahi önlenebilmektedir. Bu özellik sayesinde, yazılımımız, n-vezir (n-queens problem) ve benzeri problemleri de çözebilecek yeteneğe sahip olmaktadır.
 • Birbirini takip etmesi gereken süreçler veya süreç blokları varsa, blok seviyesinde bu tanımlamalar yapıldıktan sonra çizelgede bu sıralamanın sağlanabilmesi mümkün olmaktadır. (kesikli üretim vb).
 • Süreçlerin zamanları belirlenebilir. Şöyle ki:
  • Bazı süreçlerin sadece günleri kesin olarak belirlenmek isteniyorsa, saatleri opsiyonel ise bu atamalar kolayca yapılabilir.
  • Günü belirsiz olan ancak saatleri kesin olarak belirlenmek istenenler için de, bu atamalar kolayca yapılabilir.
  • Tam olarak zamanı (gün ve saat) belirli olan süreçler de baştan tanımlanabilir.
 • Kaynakların uygun zamanları belirlenebilir. Şöyle ki:
  • Eğer kurumun birden fazla şubesi var ise, kaynak personelin bu şubeler arasındaki gidip gelmeleri minimize edilmesi için kaynak personele şube bazında gün ve saat sınırlamaları konabilir.
  • Yazılımı çalıştırmadan önce kullanılan kaynakların uygun olan gün ve saatlerinin girilmesine izin verilir. Bu aşamada, personelle (özellikle vardiyalı veya yarım zamanlı) mutakabatta bulunulup, boş olmasını istedikleri gün ve saatlerin belirlenmesi gerekir. Bu özellik, personelin özel isteklerini mümkün olduğunca karşılayarak personel memnuniyetini arttıracaktır. (Boş tam gün veya yarım gün belirleme v.s.)
 • Aynı şekilde, istenen süreçlere birden fazla belirli veya sonradan belirlenmesi istenen kaynak ataması yapılabilir. Bu sayede, örneğin okullarda stajyerlerin de süreçlere girişi yapılarak o saatlerde meşgul görünmesi sağlanır. Ayrıca bu özellik sayesinde, ilköğretim kurumlarında görülebilen, gayri resmi verilen bir dersin resmi hocasının da o saati meşgul tutulabilir. Bu özelliğin yardımı ile, tanımlanabilen yeni sanal kaynak sayesinde, paralel yapılması istenen süreçler senkronize edilebilir.
 • Yazılımda, süreçlere adeti ve tipi belli olan, ancak ataması yazılım tarafından yapılacak belirsiz kaynak ataması da yapılabilmektedir.
  • Kaynağı belirsiz olarak yapılan olan süreçler için, çizelge bazında mimimum saat veya minimum blok adedi belirlenebilmektedir.
  • Aynı şekilde, kaynak ataması belirsiz olarak yapılmış olan süreçler için, çizelge bazında maksimum saat veya blok adedi belirlenebilmektedir.

OPSİYONEL (SOFT) KOŞULLAR:

Bunlar, kaynağa göre değişebilen, %100 mümkün olduğu belirsiz olan, tercihe bağlı, mevcudiyeti ve parametre değerleri değiştirilebilen koşullardır:

 • Enlem ve boylamları veya birbirlerine olan uzaklıkları bilinen kaynakların rota planlaması yapılırken gerekli en kısa yolu belirlemeleri sağlanabilir. Diğer ekstra kıstaslar yüzünden en kısa yolun kullanılamayacağı kesin ise belirlenebilecek bir tolerans dahilinde en kısa yola yakın alternatifler belirlenebilir.
 • Kullanılan kaynak bazında saatlerin, belirlenen en kısa boşluklar içerecek şekilde ardarda konması isteği de, bir kaynağın süreçlerinin aralardaki boş zamanların minimize edilmesi amacıyla konmuştur. Bu sayede örneğin, yarım zamanlı personelin süreçlerini, geldikleri zaman içerisinde en kısa sürede bitirip ayrılabilmeleri hedeflenir.
 • Aynı şekilde, kaynak bazında da dolu olan saatler arasında minimum saat adedi istenebilir. Özellikle üniversitelerde, tam zamanlı hocalar, sonraki derse kısa bir hazırlık yapmak amacıyla ders aralarında en az bir saat boşluk isteyebilmektedir.
 • Bir kaynak için günlük minimum saat veya minimum blok adedi de belirlenebilir. Bu sayede, yine yarım zamanlı personel için minimum saat/blok kıstası parametrik olarak belirlenebilir, personelin çok az bir iş için kuruma gelmesi önlenmiş olur.
 • Yine, bir kaynak için günlük maksimum saat veya maksimum blok adedi de belirlenebilir. Bu sayede, personelin belirli miktardan fazla çalışması, veya fazla mesai yapmaması için zaman limiti konabilir. Bunun yanısıra sınav çizelgesi hazırlanmak istendiğinde, ortaöğretimdeki günlük en fazla 3 sınav gibi kurallara bu sayede uyulabilir.
 • Bir kaynak için, çizelge bazında, süreç atanması gereken minimum veya maksimum gün adedi belirlenebilir.
 • Birbiri arasında öncelik sıralaması olan veya olmayan süreçler arasında, mesafe konulması isteniyorsa, gün veya saat bazında minimum ve maksimum süreler de konabilmektedir.

YENİ VERSİYON İÇİN HEDEFLER:

 • Uzmanlık bazında minimum sayıda kaynak hedeflenebilmesi
 • Çizelge bazında minimum zaman hedeflenebilmesi
 • Kaynak-Süreç ilişkilerinin belirsiz olması durumlarında tüm kaynakların toplam katettiği mesafelerin minimuma indirgenebilmesi