Evrensel Çizelgeleme ve Optimizasyon Yazılımı hakkında

Çizelgeleme yazılımı,2001’de, Yeditepe Üniversite'inde, Doç Dr. Ender Özcan yönetiminde, Eğitim Çizelgelemesi üzerine bir yüksek lisans tezi olarak başlamış, daha sonra ticari bir ürüne dönüşmüştür. İlk aşamada “evolutionary” algoritmalar üzerinde tasarlanan proje, daha sonra bu algoritmaların veriminin düşük olduğunun görülmesi üzerine, “backtracking with variable ordering” algoritmasına benzeyen, kendi tasarımımız olan bir algoritma kullanır hale dönüştürülmüştür.

Yazılım geliştirilirken, özellikle eğitim kurumlarının ihtiyaçları gözönünde tutulmuş ve bu sayede çok değişik tipte kullanıcı isteklerinin belirlenmesi ve yazılıma yetenek olarak eklenmesi mümkün olmuştur. “Eğitim kurumları, özellikle personel ile ilgili talep tiplerinin en çeşitli olduğu kurumlardır” diyebiliriz.

Kurumların; iş süreçlerinde ihtiyaç duyabileceği her türlü kaynağın, kurumun koyduğu kıstaslara en uygun olacak şekilde seçilmesi ve kullanım zamanlarının planlanması için geliştirilen; sektör bağımsız çizelgeleme yazılımıdır. Kullanılabilecek kaynaklar; spor kulubü, spor sahası, personel, ekipman, oda, araç, taşıt, bölüm vs olabilir. 

Yazılımdaki “en kısa yol” kıstası sayesinde, kaynakların optimizasyonunun yanısıra harcanan yol miktarında da optimizasyon mümkün olmaktadır.

Çizelgeleme yazılımları, genel olarak “Constraint satisfaction problem” kategorisinde değerlendirilirler. “Hard” olarak tabir edilen koşulların %100 bitirilmesi gerekirken, “soft” olanlar ise mümkün olduğu kadarı ile karşılanmaya çalışılır.

Bir çok özel isteğin karşılanabildiği bir çizelgenin elle hazırlanması çok kolay olmadığı için, kurumların çizelge hazırlamak için harcamak zorunda kaldığı işgücü kaybının önlenmesi ve maksimum verimin alınması hedeflenmektedir.

Evrensel çizelgeleme yazılımımız ile aşağıdaki türde çizelgeler kolaylıkla çıkarılabilir

 • Eğitim çizelgeleri
 • Sınav çizelgeleri
 • Her türlü spora ait liglerin fikstürleri
 • Satıcıların/teknik destek personelinin, araçların rotaları
 • Sağlık, teknik destek, ulaşım personelinin çalışma/vardiya çizelgeleri

 • Yazılımla ilgili geçmişte yayınlanan makalelerin listesi aşağıdaki gibidir. Genetik algoritmalardan vazgeçilmesinden sonra makale yayını durdurulmuştur.

  • E. Ozcan, A. Alkan, Timetabling using a Steady State Genetic Algorithm, PATAT 2002, accepted.
  • E. Ozcan, A. Alkan, Kararlı Hal Algoritması ile Otomatik Ders Programı Hazırlama, YAEM 2002, p.41.
  • E. Ozcan, A. Alkan, Çok Nüfuslu Kararlı Hal Genetik Algoritması Kullanarak Otomatik Çizelgeleme, 19. Bilişim Kurultayı, accepted.
  • Alpay Alkan, Ender Özcan, Memetic Algorithms for Timetabling, sended to CEC2003.
  • Ender Özcan, Alpay Alkan, Solving a Timetabling Problem Using a Memetic Algorithm: A Multistage Approach sended to MISTA