Kullanımla ilgili önemli hususlar

Yazılım, kendi kendine öğrenen bir yapıda tasarlanmıştır. Şöyle ki; çalışmaya başladıktan sonra, aday çözümler tarafından %100 çözülebilirliği belirsiz olan kıstaslardan belirli bir iterasyon sonrası kesin çözümü bulunanlar için kesin çözüm aranır; bulunamayanlar ise, artık çözülemez olarak işaretlenirler. Şunu hatırlatmak gerekir ki, hepsinin ayrı ayrı kesin çözümünün mevcut olduğu görülen kıstasların aynı anda tümünün kesin çözümünün olup olmadığı kesin olarak bilinemez.

Yazılımımız, çalışma esnasında; koşulları zorluk sıralamasına gore sıraladığı için, sonraki çalıştırmalarda çözümü imkansız gibi görünen koşulları seçmek ve zorluklarını azaltmak mümkün olmaktadır. Bu sayede çözüme ulaşma imkanı arttırılmış ve çözüm süresi kısaltılmış olur.

Kurumun isteklerinin artması istenen çizelgenin daha uzun sürede elde edilmesine ya da tam çözüm bulamamasına sebep olabilir. Talepler belirlenirken bu durumun da gözönünde bulundurulması gerekir. Yazılımın yukarıda bahsedilen yeteneklerinin hepsinin birden talep edilmesi durumunda çözüm ihtimalinin de çok düşük olduğu unutulmamalıdır. Kurum için en önemli olanlar seçilerek talep sayısı minimumda tutularak başarılı sonuçlara ulaşmak mümkündür; başarılı sonuçlara ulaştıkça belirsiz kıstasların aşama aşama active edilmesi hedefe ulaşmak için gereken süreyi azaltır, başarı yüzdesini arttırır. Sonuçlara daha hızlı ulaşmak için cpu gücü yüksek, işlemci sayısı 1’den fazla olan güçlü iş istasyonları veya sunucuların kullanılması tercih edilebilir.

Kurumun bu istekler haricinde yeni istek tipleri istemesi halinde yazılımın geliştirilmesi gerekmektedir. Bu istekler, geliştirilmesi teknik olarak mümkünse, makul bir süre içerisinde gerçekleştirilebilir.

Yazılımın aday bir çözüm önermesinin teorik anlamı istenen tüm istekleri karşılayabilmesi demektir. Eğer, gerçekte bir çözüm varsa, yeteri kadar zaman çalıştırıldığı müddetçe, yazılım o çözüme ulaşabilir. Ancak tüm zorunlu istekleri karşılayacak bir çözüm hakikaten imkansızsa, bu durumda yazılım %100 çözümü bulamayabilir, ama çözümün yine de %100’e oldukça yakın olması beklenir. Eğer birden fazla çözüm varsa-ki çoğunlukla böyledir- yazılım her çalıştırılmada ayrı bir çözüm önerebilir.

İlk aşamada, yazılımın müşterilere hemen satışının yapılması yerine önce ücretsiz bir pilot çalışma yapılması hedeflenmektedir. Böylece yazılımın, kurumun sorunlarını çözebileceğinin müşteri tarafından görülmesi sağlanmaktadır. Ayrıca bazı büyük boyutlu çizelgeler için çoklu işlemcili iş istasyonu veya sunucu gerekebilir. Öncelikle müşterinin mevcut bilgisayarlarının yazılım için yeterli olup olmayacağının belirlenmesi, müşteri için büyük avantaj olacaktır. Çizelge önce kendi sistemlerimizde çalıştırılarak ihtiyaç analizi doğru bir şekilde yapılabilecektir.